SİTE MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

SS Gümüşkaya Site İşletme Kooperatifince Site Müdürü olarak görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Aranacak Özellikler

 1. T.C. Vatandaşı olmak.
 2. Yüksek öğrenim görmüş olmak. (Teknik eğitim veren üniversitelerden mezunu olması tercih önceliğidir. )
 3. Tercihen 30 yaşından küçük, 45 yaşından büyük olmamak.
 4. Office programlarından Word ve Excel uygulamalarında yeterli olmak.
 5. S.Gümüşkaya Site İşletme Kooperatifi ortağı olmamak.
 6. Arazi ortamında, görev yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
 7. Site müdürlüğü ve benzeri konularda görev yapmış olması tercih sebebidir.
 8. Taksirli suçlar haricinde adli sicil kaydı bulunmamak.

İsteklilerin 15 Nisan 2018 tarihine kadar fotoğraflı olarak hazırlayacakları özgeçmişlerini gumuskaya-77@hotmail.com  adresine göndermeleri gerekmektedir.

Posta yolu ile müracaatlar, S.S Gümüşkaya Site İşletme Kooperatifi Koyunbaba Mahallesi Yörükali Efe Sok.4/1 Bodrum/ MUĞLA  adresine 15 Nisan 2018 tarihine kadar gönderilmiş olmalıdır.

 

BÜRO İŞCİSİ OLARAK ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

S.S Gümüşkaya Site İşletme Kooperatifinin ihtiyaç duyduğu özelliklerde, bir adet büro işçi alımı yapılacaktır. Alınacak kişide aranacak asgari özellikler;

 1. T.C. Vatandaşı olmak.
 2. İyi derecede bilgisayar kullanmasını bilmek.
 3. Tek düzen hesap planı ve muhasebe konularında eğitim almış olmak.
 4. Muhasebe konusunda çalışma deneyimi olması tercih sebebidir.
 5. 30 yaşından gün almamış olması tercih sebebidir.
 6. Taksirli suçlar haricinde adli sicil kaydı bulunmamak.

 

İsteklilerin 15 Nisan 2018 tarihine kadar fotoğraflı olarak hazırlayacakları özgeçmişlerini gumuskaya-77@hotmail.com  adresine göndermeleri gerekmektedir.

Posta yolu ile müracaatlar, S.S Gümüşkaya Site İşletme Kooperatifi Koyunbaba Mahallesi Yörükali Efe Sok.4/1 Bodrum/ MUĞLA  adresine 15 Nisan 2018 tarihine kadar gönderilmiş olmalıdır.

 

Adnan ERGÜN                 Bilgin YAVUZ                          H.Hayri KILIÇ

Yönt.Krl.Üye                    Yönt.Krl.Üye                           Yönt.Krl.Bşk.