Konutlarını günübirlik kiraya veren ( ikametgahını taşımadan geçici olarak ikamet amaçlı kira işlemleri için) üyelerimizin uymakla zorunlu olduğu, 1774 sayılı kimlik bildirme kanun hükmü, üyelerimize duyurulmak için aşağıda yayınlanmıştır.

 

TEBLİĞ-TEBELLÜĞ BELGESİ

1.1774 Sayılı kimlik bildirime kanununun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtlarını genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadır.

2.Genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlamayanlara Onbin Türk Lirası, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara Beş bin Türk Lirası idari para cezası mülki idari amirince verilir. Bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilir. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları tepliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

3.1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri, ikinci fıkrada belirtilen genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmak için gerekli işlemleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde tamamlar.

4.Bahse konu tesisler, tuttuğu kayıtları kolluğu her an incelemelerine hazır bulundurur.

5.Sitelerde günübirlik evlerini kiralayan site sakinlerine kiraladıkları evleri kime kiraladıklarını, kişilerin kimlik bilgilerinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerekmektedir.

6.Kimlik bilgilerini bildirmeyen ve evini günübirlik kiraladıkları tespit edilen ev sahipleri hakkında idari yaptırım uygulanacaktır.

7.Günübirlik kiralanan evler ile 30 yatak kapasitesinin altındaki tesisler 22 Kasım 2016 Tarih ve 678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kimlik Bildirim Sistemi (KBS)’ne dahil edilmesi.

 

    TEBLİĞ EDEN                                                             TEBELLÜĞ EDEN

    Jandarma Komutanlığı                                                 Site Yönetimi