Kurumlar Vergisi Kanununu 15. Maddesinde yapılan bir değişiklik ile İşletme Kooperatiflerinin ortaklarından tahsil ettiği aidatlar ve katılım payları dışında diğer türden gelirleri var ise ( Kiralama , giderlere katılım payı , mal veya hizmet  satışı ve benzerleri) bu tür gelirlerini aidat ve katılım payı gelirlerinden ayrı olarak takip etmesi gerektiğini bunlar için kooperatifin bünyesinde bir İKTİSADİ İŞLETME kurması zorunluğunu getirmiştir.

Anlaşmalı olduğumuz mali müşavirlik bürosondan alınan mali görüş doğrultusunda, söz konusu iktisadi işletmelerin kurulmasının yasal zorunluluk olduğu yazılı görüş olarak ifade edilmiştir. Mali müşavirliğin BODRUM VERGİ DAİRESİ müdürlüğü ile yaptığı görüşmeleri sonucunda da bu iktisadi işletmenin KASIM 2018 tarihinden itibaren faaliyete başlamasında mutabık kalınmış, yönetim kurulu tarafından da, iktisadi işletmelerin kurulması hususnda karar alınmıştır. Bundan sonra İŞLETME KOOPERATİFİ ve İKTİSADİ İŞLETME olarak iki defter tutulacaktır. Gerekli işlemler tarafımızdan hazırlanacaktır. Yasal zorunluluktan dolayı meydana gelen bu değişikliği üyelerimizin bilgisine sunarız.