Değerli Ortaklar
İmar barışı kapsamında, tespiti yapılan, kooperatif tüzel kişiliğine ait 39 adet taşınmaz ve imalata yapı kayıt belgesi alınması, emlak ve tapu kayıt işlemleri gibi giderlerin karşılanması için, ortaklardan Aralık 2018, Ocak 2019 ve Şubat 2019 aylarında 150TL ,aidata ilave edilerek, bu aylara ait aidatların 350TL olarak toplanmasına 24/08/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının 5nci maddesindeki yetkiye dayanılarak karar verilmiştir.Saygılarımızla ...YÖNETİM