Bilinmesi Gerekenler

31.08.2020 21:00

Kooperatif Ortak Alanları;

(S.S.Gümüşkaya Site İşletme kooperatifi yönetim planında belirtilen ortak alanlar)

a.) Sitenin bağımsız bölümleri (üyenin mülkiyetindeki bina) haricindeki; sosyal binaları, idare binaları, lojmanları, tüm yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, oyun alanları, tüm spor tesisleri, yüzme havuzları, gezi ve araç yolları, kapanmış yerler, yaya yürüme yolları, plaj tesisleri, açık ve kapalı gazinolar, parklar, otoparkları, yönetim binaları, ticari alanlar, su depoları, su kuyuları, sondajları, terfi odaları, her türlü elektrik motor ve pompaları, araç ve gereçleri, arıtma tesisleri, P.T.T. hatları,yayın sistemleri, bahçe ve çevre aydınlatmaları, elektrik hatları, jeneratörler, trafolar ve binaları, tüm altyapı tesisleri, karakol vs.yi kapsar.

b.) Sitenin sıhhi tesisatını oluşturan su yolları, su isale boruları, kanalizasyon tesisleri, direnleri, kanalizasyon hatları, fosseptik çukur ve merkezleri, arıtma tesisleri ve bunların malzeme ve ekipmanı ile motorları, yağmur suyu kanalları, boşaltma boruları, su depoları, hidrofor ve bunların motor ve aksamı.

c.) Sitenin ortak mahallerinin ışıklandırma tesis ve malzemeleri, elektrik direkleri ve lambaları, elektrik düğme, priz, ampul ve kabloları, alarm tesisatı.

d.) Sitenin bağımsız bölümleri dışındaki tüm yeşil alanların bakımı ve sulanması için oluşturulan tesisat ve malzemeleri,seraları,sitenin emniyetini sağlayan kapılar,duvarlar ve çitler,yangın hidrantları, bekçi kulübeleri,ortak depolar ile buralarda mevcut malzeme ve ekipmanlar.

e.) Sitenin temizliği ile ilgili çöp toplama merkez ve bölümleri, bağımsız bölümlerin çöplerinin toplanacağı bağımsız bölümler dışındaki mahaller.

f.) Site dahilindeki bağımsız bölümlere ait olmayan tüm menkul ve gayrimenkul ile buralardaki ekipman ve tesisler.    

Sosyal Medya