Fiber Optik Kablo Döşenmesi

16.02.2022 17:12

Değerli üyelerimiz

Sitemizde internet bağlantısı ve hızında karşılaştığımız sorunlar, evlerimize internet bağlantısını taşıyan kablo sisteminin, hızlı internet sağlama özelliğinin olmaması ile ilgili olup, özellikle yaz aylarında bu konuda büyük sorun yaşatması üzerine, Türk Telekom yetkilileri  ile yapılan görüşme ve yazışmalar sonucunda, evlerimizin içerisine alınabilecek şekilde, fiber optik kablo ile internet sağlanması yönünde anlaşmaya varılmıştır.

Bu süreçte Türk Telekom yetkilileri ile ortak yaptığımız planlama ve proje, Türk Telekom yönetimince onaylanmış olup, parsel içi dağıtım noktalarına kadar fiber optik kablo çekim işi Türk Telekom tarafından, parsel içi dağıtım noktalarından konutlara kadar kablo çekim işi ise yönetim tarafından gerçekleştirilecektir. Konutlara çekilecek fiber optik kablo, mevcut internet ve telefon hatları için döşenmiş olan borular kullanılarak gerçekleştirilecek olup, kablonun konut içerisine alınabilmesi için konut girişinde yeterli uzunlukta kablo bırakılacaktır. (Fiber optik kablo kesildiği zaman klasik kablolar gibi birbirine eklenemeyen özellikte bir kablodur.). Fiber optik kablonun konut içerisine alınması ve fiber dönüştürücüye bağlatılması sorumluluğu ise üyeye ait olacaktır. Fiber optik kablo bağlanana kadar, internet bağlantısı eski kablo üzerinden devam edebilecektir. Bu maksatla ilk etapta 20.000 metre fiber optik kablo yönetimimize teslim edilmiştir.Türk Telekom tarafından pilot uygulama bölgesi olarak seçilen sitemizde yapılacak bu işlemler, tamamen bedelsiz olarak gerçekleşecektir. Sitemize ise, kendi elemanlarımızın işçilik bedeli dışında bir maliyeti olmayacaktır.  Bu gün itibarıyla parsel içi bağlantı çalışmaları başlamış bulunmaktadır.  Sitemiz için hayırlı olması temennisiyle bilgilerinize sunulur.Yönetim Kurulu

Sosyal Medya