Hurda ihalesi

12.10.2022 11:56

S.S GÜMÜŞKAYA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ HURDA İHALE ŞARTNAMESİ

1.    S.S Gümüşkaya site işletme kooperatifi olarak hurda durumda olan demir, plastik ve bakırların satış işlemi için ihale yapılacaktır.

2.    İhale kapalı zarf usulü ile olup, değerlendirme 19.10.2022 tarihinde site yönetim kurulu başkanlığında, yönetim binasında saat 11.00 de gerçekleştirilecektir.

3.    İsteklilerin yönetime müracaatları dahilinde satışa sunulan malzemeleri kendilerine yerinde gösterilecektir.

4.    19.10.2022 saat 10.00 a kadar isteklilerin teklif zarfları site yönetimine teslim edilebilecektir.

5.    Satış bedeli; üzerinde kalan istekli tarafından hurdaların vasıtalarına yükleme işlemini yapıp tartıldıktan sonra hesaplanarak karşılıklı olarak peşin ve nakit para şeklinde site yönetimine ödenecektir.

6.    İhale en yüksek fiyat teklifi veren istekli üzerinde bırakılacaktır.

7.    Hurdaların yükleyici tarafından çalıştırılacak işçilerin mali, idari, hukuki ve iş güvenliği vb. ilgili tüm işlemlerin sorumluluğu yükleyiciye aittir.

8.    Hurdaların kaldırılma işi 3 günlük süre içerisinde tamamlanacak, faaliyet site müdürünün görevlendireceği bir işçi nezaretinde yürütülecektir. Herhangi bir nedenle hurda toplama süresi uzar ise, yükleyici tarafından günlük 350,00 TL karşılığında nezaretçi işçi ücreti site yönetimine peşin olarak ödenecektir.  

9.    Aşırı düşük fiyat teklifinin oluşması durumunda, ihaleyi sonuçlandırıp sonuçlandırmamak site yönetiminin iradesindedir.

10.  Yükleyici tarafından hurda kaldırma işlemi en geç 24.10.2022 tarifinde sonuçlanacaktır.

11.  Satışlardan elde edilen tüm gelirler, ilgili muhasebe kodunda gelir kayıt edilerek muhasebeleştirilecektir.

12.  İhaleye ait bu sözleşme duyuru amaçlı olarak, ihale gününe kadar, site yönetim binası ile 1 ve 2’nci bölge duyuru panolarında asılı kalacaktır. 12.10.2022

 

 

 

        S.S. GÜMÜŞKAYA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

        YÖNETİM KURULU

Sosyal Medya