Kiralama İşlemi

03.06.2022 10:04

Değerli Üyelerimiz.
Yönetim kurulu olarak alacağımız bir karar nedeniyle, üyelerimizin bu konudaki düşüncelerini 07 Haziran tarihine kadar sonuçlanması beklediğimiz bir anketle tespit etmenin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Bazı üyelerimiz tarafından evlerinin, genişletilerek veya bölünerek ticari amaçlı gelir elde etmek için kullanıldığı, kısa süreli kiralamalardan dolayı, kooperatif bölgesinde nüfüsun arttığı, başta su sorunu olmak üzere, plaj ve havuzların kapasıtesinin üyelerimizin konforunu engelleyecek boyutta arttığı gözlenmiştir.
İçişleri ve Maliye Bakanlığının mevzuatı doğrultusunda, yasal işlemlerin ( kira beyanı, kısa süreli kiralamada ev sahibinin İçişleri bakanlığına bildirim zorunluluğu gibi) bir takım yasal yükümlülüklerin de, kiraya veren ev sahibi tarafından yerine getirilip getirilmediği de bilinememektedir.
Ev sahibine gelir yönünden büyük avantaj sağlayan bu durum, Diğer üyelerimizin tatil hakkını kısıtlamakta, kooperatif giderlerinin de karşılıksız olarak artmasına neden olmaktadır. 
Sorumluluğu ev sahibine ait olmak üzere, bölünmüş veya sezonluk kiraya verilen evlerde bulunan kiracıların, havuz ve plajlardan yararlanabilmesi için, her yıl yönetim kurulunca belirlenen ve komşu sitelerde oturanlardan, sitemiz plajından yararlanmak için ödemesi gereken katkı payı tutarına tabi olduğuna dair bir hükümün, yönetim kurulunca uygulanıp/uygulanmamasının, üyelerimiz tarafından değerlendirilmesi amaçıyla, şeffaf yönetim sayfasında bulunan anketin oylanmasını bilgilerinize sunarız. Yönetim Kurulu.

Sosyal Medya